7 แพลตฟอร์มสู่ความยั่งยืน สินค้าเกษตรส่งตรงสู่ผู้บริโภค

7 แพลตฟอร์มสู่ความยั่งยืน สินค้าเกษตรส่งตรงสู่ผู้บริโภค
ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหลายๆ คนโชว์ฝีมือเชฟกันเต็มโซเชียลมีเดีย จึงคิดว่าน่าจะมีคนที่อยากได้พืชผักผลไม้สดๆ ส่งตรงถึงบ้าน ‘สินค้าเกษตรออนไลน์’ คือ สินค้าเกษตรที่มุ่งมั่นส่งตรงสู่ผู้บริโภคโดยเหล่าสตาร์ทอัพไทยไอเดียเจ๋ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้อย่างหลากหลาย เราจึงนำมาบอกต่อ เพราะนอกจากจะได้ช้อปผลผลิตแบบ ‘รู้แหล่งปลูก’ แล้ว ยังช่วยระบาย ‘สินค้าเกษตร’ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด–19 ระบาด เป็นการสร้างโอกาสในวิกฤตให้เกษตรกรไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง

– ฟาร์มโตะ (FARMTO) ช่องทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ที่เชื่อมเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากันผ่านวิธีการร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตการเกษตร เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ช่วยเหลือและดูแลคุณภาพผลผลิตไปด้วยกัน
หากผู้บริโภคต้องการตรวจสอบผลผลิตก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะจัดส่งผลผลิตให้ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ตั้งราคาขายผลผลิตด้วยตัวเองเพื่อแก้ปัญหาภาระหนี้สินและราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรได้พัฒนาและเรียนรู้ที่จะสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกด้วย

– ครอปเปอร์แซด (Cropperz) แพลตฟอร์มที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึง ‘ข้อมูลความต้องการของตลาด’ และช่วยยกระดับภาคธุรกิจให้สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ควบคุมราคาและปริมาณได้ตรงตามความต้องการของตลาด และทำให้สามารถทราบว่าจะมีพืชเกษตรชนิดใดออกช่วงไหน โดยข้อมูลนี้จะช่วยสนับสนุนการสร้างตลาดกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปที่ต้องการวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต ซึ่งจะทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการมีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

– เอิร์ทออร์แกนิก (Earth Organic) มุ่งเน้นที่กลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีการควบคุมคุณภาพแบรนด์สินค้าร่วมกับเกษตรกร เน้นอัตลักษณ์จากท้องถิ่น ส่งตรงถึงผู้บริโภคด้วยการขนส่งที่มีคุณภาพ

– ฟาร์มบุ๊ค (Farmbook) ตลาดเกษตรออนไลน์ที่มีระบบนิเวศสังคมเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อและผู้บริโภค มารวมตัวกันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลากหลายด้าน (Multisided Markets) โดยสามารถเชื่อมกลุ่มคนจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกันได้ รวมทั้งยังมีข้อมูลตลาดที่ชัดเจน ทุกขั้นตอนในการซื้อ-ขายจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เฟรชเก็ต (Freshket) บางคนอาจจะคุ้นชื่อหรือเคยสั่งซื้อไปแล้ว เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมและจำหน่ายอาหารสดในรูปแบบของ ‘ตลาดสดออนไลน์สำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค’ โดยสามารถเชื่อมต่อกับร้านอาหารและผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– เนเจอร์ฟู้ด (Naturefood) แอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายข้าวอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีบริการส่งถึงบ้านและบริการส่งออกทั่วโลกแบบ One Stop Service ทั้งยังมีการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพื่อร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคปลายทางมีสุขภาพที่ดีด้วย

– มีแซ่ด (MeZ) ศูนย์กลางเชื่อมโยงและแบ่งปันผลไม้คุณภาพจากเกษตรกร ที่พร้อมส่งผลไม้จากสวน ผ่านการคัดสรรและใส่ใจในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก