สิทธิที่ท่านจะได้รับ

โครงการราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 50,000 บาท

โครงการราคา 5-9.9 ล้านบาท

รับเงินสด 30,000 บาท

โครงการราคา 3-4.9 ล้านบาท

รับเงินสด 25,000 บาท

โครงการราคาตํ่ากว่า 3 ล้านบาท

รับเงินสด 20,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.areeya.co.th และมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น 

ผู้แนะนำ

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • เพียงแนะนำเพื่อนมาจองซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้าน มีสิทธิ์รับของรางวัล ดังนี้
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท รับเงินสด 10,000 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 3-4.9 ล้านบาท รับเงินสด 12,500 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 5-9.9 ล้านบาท รับเงินสด 15,000 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป รับเงินสด 25,000 บาท

สำหรับลูกบ้านอารียา

 • ลูกบ้านอารียาฯ​ เพียงแนะนำเพื่อนมาจองซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้าน มีสิทธิ์รับของรางวัล ดังนี้
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท รับเงินสด 20,000 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 3-4.9 ล้านบาท รับเงินสด 25,000 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 5-9.9 ล้านบาท รับเงินสด 30,000 บาท
 • ผู้แนะนำเพื่อนจองโครงการบ้านราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป รับเงินสด 50,000 บาท

 

 • สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สงวนสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อนดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
 • ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
 • ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าที่ได้รับจากค่าแนะนำ
 • การส่งมอบค่าแนะนำหรือของสมนาคุณให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีที่บริษัทฯกำหนด โดยจะส่งมอบภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ได้รับการแนะนำเข้าซื้อและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์บ้าน / ห้องชุด / ที่ดิน

ผู้ถูกแนะนำ

 • ไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อน
 • ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
Friends Get Friends

ข้อมูลผู้แนะนำ

กรอกข้อมูลองคุณ


ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ

กรอกข้อมูลเพื่อนของคุณ ที่ต้องการแนะนำมาซื้อ บ้าน , ทาวน์โฮม , คอนโด ในเครืออารียา