รู้จักอารียา

เกี่ยวกับอารียา

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )
ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2543

เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่าง อย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชนและสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด สุนทรียะในการใช้ชีวิต ” (Aesthetic of Living)

สุนทรียะในการใช้ชีวิต (Aesthetic of Living)

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ อารียาฯ

AESTHETIC DESIGN AND PREMIUM QUALITY

AESTHETIC DESIGN AND PREMIUM QUALITY

อารียาฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบ ฟังก์ชันภายใน ที่ตอบความต้องการของผู้อาศัยด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแต่ละด้านในทุกโครงการ เพราะเราเข้าใจในความแตกต่างและ เราเชื่อว่าการดีไซน์ที่ดีต้องตอบโจทย์ทางรสนิยมและช่วยกระตุ้นไอเดียของผู้อาศัยให้สามารถ ออกแบบชีวิตที่ลงตัวได้ตาม แบบของตัวเอง

SUSTAINABLE HAPPINESS
INNOVATIVE LIVING
BEST IN CLASS AFTER SALES SERVICE

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส

อารียาฯ

ไม่ได้ทำแค่บ้านจัดสรร แต่เราออกแบบสังคมชีวิต และความเป็นอยู่

โครงการของอารียา ฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม และเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการโครงการที่มีองค์ประกอบที่ครบวงจร