รู้จักอารียา

เกี่ยวกับอารียา

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )
ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2543

เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่าง อย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชนและสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด “ สุนทรียะในการใช้ชีวิต “ (Aesthetic of Living)

สุนทรียะในการใช้ชีวิต (Aesthetic of Living)

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ อารียาฯ

AESTHETIC DESIGN AND PREMIUM QUALITY

AESTHETIC DESIGN AND PREMIUM QUALITY

อารียาฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบ ฟังก์ชั่นภายใน ที่ตอบความต้องการของผู้อาศัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ โลกในแต่ละด้านในทุก โครงการ เพราะเราเข้าใจ ในความแตกต่างและ เราเชื่อว่าการดีไซน์ที่ดีต้อง ตอบโจทย์ทาง รสนิยมและช่วยกระตุ้นไอเดียของ ผู้อาศัยให้สามารถ ออกแบบชีวิตที่ลงตัวได้ตาม แบบของตัวเอง

SUSTAINABLE HAPPINESS
INNOVATIVE LIVING
BEST IN CLASS AFTER SALES SERVICE

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส

อารียาฯ

ไม่ได้ทำแค่บ้านจัดสรร แต่เราออกแบบสังคมชีวิต และความเป็นอยู่

โครงการของอารียา

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม และเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้เริ่ม มีการ พัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการโครงการที่มีองค์ประกอบที่ครบวงจร