AREEYA

BRIGG

โฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์น ติดเมกาบางนา

เริ่มต้นที่ 4.9 ล้านบาท

อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ 2

ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ

หรือ
Register - Project Detail TH

โฮมออฟฟิศบางนาสไตล์

โมเดิร์นที่แสดงตัวตนของคนรุ่นใหม่

3 ชั้น 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ เพื่อให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

แบบบ้านโครงการ

อารียา บริกก์

01.

แบบบ้าน A 178 ตร.ม.

 • พื้นที่ใช้สอย

  178 ตร.ม.

 • ขนาดที่ดิน

  27.1 ตร.ว.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

02.

แบบบ้าน B 178 ตร.ม.

 • พื้นที่ใช้สอย

  178 ตร.ม.

 • ขนาดที่ดิน

  27.1 ตร.ว.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

03.

แบบบ้าน C 176 ตร.ม.

 • พื้นที่ใช้สอย

  176 ตร.ม.

 • ขนาดที่ดิน

  27.1 ตร.ว.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

04.

แบบบ้าน D 176 ตร.ม.

 • พื้นที่ใช้สอย

  176 ตร.ม.

 • ขนาดที่ดิน

  27.1 ตร.ว.

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำเลที่ตั้ง

อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ 2

บางนา-วงแหวนฯ 2

 • ทางด่วนบูรพาวิถี - 8 กม.
 • ทางด่วนกาญจนาภิเษก - 6 กม.
 • Mega และ Ikea บางนา - 2.7 กม.
 • Topgolf Megacity - 3 กม.
 • Market Village สุวรรณภูมิ - 5 กม.
 • Design Village - 7 กม.
 • Chic Republic - 11 กม.
 • Bitec Bangna - 12 กม.
 • รร.นานาชาติ Concordian - 2.4 กม.
 • รร.นานาชาติ TCIS - 3 กม.
 • รร.นานาชาติ ไทย-จีน - 3 กม.
 • รร.นานาชาติ SISB Suvarnabhumi - 10 กม.
 • รร.บางกอกพัฒนา - 12 กม.
 • รร.นานาชาติเบิร์คลีย์ - 12.9 กม.
 • รร.อัสสัมชันสมุทรปราการ - 16 กม.
 • ABAC บางนา - 25 กม.
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ - 5.5 กม.
 • โรงพยาบาล WIH (ดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล) - 7.5 กม.
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ - 9.5 กม.
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - 10.8 กม.
 • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT ศรีลาซาล - 9 กม.
 • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT ศรีเอี่ยม - 10.5 กม.
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS อุดมสุข - 13 กม.
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - 23 กม.