รักษ์โลกแบบง่ายๆ แค่เริ่มต้นจากที่บ้าน

รักษ์โลกแบบง่ายๆ แค่เริ่มต้นจากที่บ้าน

บ้านถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ 4 ประการสำหรับการใช้ชีวิต คนเรามักรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อาศัยอยู่ที่บ้าน ดังนั้นโลกก็ถือว่าเป็นบ้านของเราทุกคน และคงจะดีไม่น้อย ถ้าบ้านทุกๆ หลังที่ตั้งอยู่บนโลกใบนี้ ได้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาโลกที่เป็นที่อาศัยของทุกคนให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกๆ คนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาโลก และสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ  ด้วยการเริ่มต้นจากที่บ้านของเรานั่นเอง

1. สร้างสุขภาวะรอบบ้านให้น่าอยู่
การสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ตัวบ้าน นับเป็นการดูแลรักษา และสร้างสุขอนามัยให้กับตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดสิ่งของที่วางรกให้ดูเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้บริเวณบ้านมีสิ่งหมักหมม หรือน้ำขัง ที่จะก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสัตว์อันตราย ปรับพื้นที่รอบบ้านทำเป็นสวน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มออกซิเจน และยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาประทะตัวบ้านได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้นอกจากจะช่วยปรับที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ที่อยู่อาศัยก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วย

2. ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษภายในบ้าน
การใช้พลังงานต่างๆ ในปัจจุบัน คงยากที่จะหยุดใช้ไปในทันที ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่การลดทอน และใช้พลังงานอย่างพอดีและรู้คุณค่า จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การใช้ชีวิตภายในบ้านนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดเจนจาก บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เรียกเก็บในทุกเดือน หรือปริมาณขยะของเสียที่ต้องทิ้งในทุกวัน หากเราใช้อย่างพอดี ปิดน้ำ-ไฟทุกครั้งหลังใช้งาน หรือมีการรีไซเคิลของเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้เช่นกัน

3. แยกขยะถูกวิธี ดีต่อโลก
ในทุกๆ วันคนเรามักทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะมากมาย ซึ่งยังมีบ้านเรือนอีกมากที่ไม่แยกขยะ เพราะสะดวกในการรวมถุงทิ้ง จึงทำให้เกิดขยะที่ต้องกำจัดมากมาย และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่จะดีกว่าไหม! ถ้าการแยกขยะจะช่วยรักษ์โลกได้ เพราะนอกจากคัดแยกขยะได้ถูกประเภทแล้ว ยังสามารถนำขยะกลับมารีไซเคิลได้ไม่ยาก ทำให้ขยะที่ต้องกำจัดลดน้อยลง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

ปัจจุบันโครงการบ้านจากอารียาได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ จนเกิดเป็นโครงการบ้านรักษ์โลก-ไร้ขยะ ต้นแบบวิถีชีวิต มินินอล อีโค่ ลิฟวิ่ง ซึ่งได้เปิดตัวโครงการนำร่องอย่าง Como Bianca Bangna เมื่อปี 2564 และมีแนวทางที่จะช่วยผลักดันให้ทุกโครงการเป็น Zero Waste Society อย่างแท้จริง โดยมาพร้อมกับนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษา และใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

  • การติดตั้งเครื่องเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย (Food Waste Decomposer Machine) ช่วยเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้บำรุงดิน ปลูกพืชผักได้
  • จัดเตรียมถังแยกขยะและถังรีไซเคิลภายในบ้านทุกหลัง โดยมีป้ายบอกอย่างชัดเจน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกขยะที่ถูกต้อง และสร้างวินัยในการแยกขยะในชีวิตประจำวัน
  • เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน Recycle Time นอกจากการแยกขยะแล้ว ทุกบ้านยังสามารถเอาขยะที่แยกนั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินได้กับทางโครงการรับซื้อขยะ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษสำหรับลูกบ้านอารียาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านรักษ์โลก-ไร้ขยะ จากอารียา คลิก

4. ใช้เทคโนโลยีทดแทนพลังงานธรรมชาติ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ช่วยลด และทดแทนการใช้พลังงานจากธรรมชาติเป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้ลดการใช้พลังงานลง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่กินไฟน้อย การใช้หลอดประหยัดไฟแบบ LED หรือหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ฯลฯ ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ใช่ว่าจะต้องปรับในคราวเดียว แต่สามารถวางแผนและปรับใช้ไปทีละอย่างตามความจำเป็นได้ ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานลงในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

การเริ่มรักษ์โลกจากที่บ้าน อาจต้องอาศัยการวางแผน และการปรับเปลี่ยนทั้งความคิดและพฤติกรรมที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมไปถึงการปลูกฝังลูกหลานให้มีความเข้าใจ และตระหนักให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การเริ่มต้นจากที่บ้านอาจเป็นจุดเล็กๆ ของสังคม แต่ถ้าทุกครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันรักษ์โลก ก็จะช่วยทำให้โลกใบนี้กลายเป็นสีเขียว และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น