รู้จักกับ “Zero Waste Lifestyle” ชีวิตออกแบบได้ ลดขยะให้เป็นศูนย์

“Zero Waste Lifestyle” หรือ ชีวิตแบบลดขยะให้เป็นศูนย์ คือแนวคิดในการใช้ชีวิตที่พยายามลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากร (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการทำให้ขยะย่อยสลายได้ (Compost)

 

แนวคิดนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาขยะล้นเมืองและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม และหันมาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อลดปริมาณขยะกันมากขึ้น

 

โดยแนวทางปฏิบัติของ Zero Waste Lifestyle จะประกอบด้วย

 

 1. ลดใช้ (Reduce) : พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น เช่น ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากอย่างพวกพลาสติกหรือโฟม รวมถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลก็ถือเป็นการ Reduce ทางหนึ่งเช่นกัน

 

 1. ใช้ซ้ำ (Reuse) : เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ซ้ำหลายครั้ง เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำ ถุงผ้า กล่องข้าว ช้อนส้อม ตะเกียบ เป็นต้น แทนการใช้ของที่ใช้แล้วทิ้ง ของใช้บางอย่างที่เสียแต่ยังพอจะซ่อมได้ ก็เลือกที่จะซ่อมแล้วใช้ต่อแทนการซื้อใหม่ รวมถึงการบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ ที่ยังสามารถใช้งานได้ให้กับผู้อื่น

 

 1. นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : ก่อนทิ้งขยะ ควรแยกขยะประเภทต่าง ๆ ออกจากกัน โดยเฉพาะขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว เมื่อแยกขยะกลุ่มนี้เอาไว้ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจรีไซเคิลนำไปใช้ต่อได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

 

 1. ทำให้ย่อยสลายได้ (Compost) : เศษอาหาร ใบไม้ หญ้า เศษผักผลไม้ และพวกขยะอินทรีย์ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปย่อยสลายเพื่อผลิตปุ๋ยหมักได้ ตัวเราเองใช้ประโยชน์ได้ทันที ไม่กลายเป็นของเหลือคืนสู่สิ่งแวดล้อม ดีกว่าทิ้งรวมกับขยะอื่นจนถูกเอาไปเผาหรือฝังกลบ 

 

Zero Waste Lifestyle จะได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้าน เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้เวลาอยู่ในแต่ละวันมากที่สุด ซึ่งเราสามารถเริ่มเองได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • เอาของเก่าในบ้านมาใช้ซ้ำ เช่นใช้ผ้าขนหนูเก่าเป็นผ้าเช็ดเท้า
 • ใช้ถังขยะที่ช่วยย่อยขยะอาหารหรือใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก
 • ตั้งถังขยะแยกสำหรับขยะรีไซเคิลได้โดยเฉพาะ
 • ใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ลดการใช้น้ำและสร้างน้ำเสีย
 • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล
 • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟ
 • มีลิ้นชักเก็บถุงพลาสติกที่ได้มาจากการช้อปเพื่อให้หยิบใช้ซ้ำได้สะดวก
 • มีอุปกรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านไว้ เพื่อให้ซ่อมของใช้ได้ง่าย
 • หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าประเภท Fast Fashion หรือของใช้ที่ไม่ทนทาน
 • สนุกกับการ DIY แปลงโฉมเสื้อผ้าหรือของใช้เก่าให้เป็นของใหม่ที่เก๋กว่าเดิม
 • บริจาคสิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้ให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste Lifestyle อาจต้องใช้เวลาและการเรียนรู้ แต่หากเราทุกคนร่วมมือกัน ก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกได้ เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเราเอง

 

“COMO BIANCA” โครงการบ้านเดี่ยวจาก Areeya Property ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Minimal Eco Living โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมฟังก์ชันใช้สอยที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น Food Waste Decomposer Machine ที่สามารถเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย และโซนแยกขยะและถังรีไซเคิล ผสมผสานความมินิมอลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ Zero Waste Lifestyle ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการที่เกี่ยวข้อง