อัปเดต 2567 ค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด

ชวนทำความรู้จัก! ค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด

ค่าโอนบ้านและค่าโอนคอนโด เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการซื้อหรือขายบ้านหรือคอนโด จะต้องมีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของเดิมไปยังเจ้าของใหม่ และในกระบวนการนี้จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์

ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการทำรายการโอน และภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมาย โดยค่าโอนบ้านและค่าโอนคอนโดจะแตกต่างกันไปตามนโยบายและกฎหมายของแต่ละปี และอาจมีการคำนวณค่าใช้จ่ายตามราคาของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นด้วย เราจึงควรพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อประเมินราคาที่เหมาะสมในการซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดของเราด้วย

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ทาวน์โฮม โอนคอนโด

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและคอนโดจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การคำนวณค่าโอนบ้านมักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น มูลค่าของที่ดินและตัวบ้านเอง รวมถึงค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 การตกลงค่าโอนบ้านเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายต้องพึงพอใจกับราคาที่ตกลงกัน และสามารถทำธุรกรรมร่วมกันได้ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเข้าใจในกระบวนการโอนทรัพย์สิน อาจขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทรัพย์สินหรือสถาบันการเงินเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในการคำนวณค่าโอนบ้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของเราและคู่ค้าในธุรกรรมนั้น ๆ อย่างแม่นยำที่สุด

1. ค่าธรรมเนียมการโอน = คิดเป็น 0.01% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือราคาที่ขาย กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาท จากปกติหากซื้อสิ่งปลูกสร้างราคา 7 ล้าน ต้องเสียค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด 140,000 บาท แต่มาตรการรัฐลดค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด ปี 2567 ทำให้จ่ายเหลือเพียง 700 บาท ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 7 ล้านบาท จะต้องเสียค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด 2% เท่าเดิม

2. ค่าจดจำนอง = คิดเป็น 0.01% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 7 ล้านบาท จากปกติหากซื้อสิ่งปลูกสร้างราคา 7 ล้าน ต้องเสียค่าจดจำนอง 70,000 บาท แต่มาตรการรัฐลดค่าจดจำนอง ปี 2567 ทำให้จ่ายเหลือเพียง 700 บาท ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 7 ล้านบาท จะต้องเสียค่าโอนบ้าน ค่าโอนคอนโด 1% เท่าเดิม

3. ค่าอากรแสตมป์ = ใช้กรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี หรือถือครองมาครบ 5 ปี จึงจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ โดยคิดเป็นร้อยละ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์คำนวณ ถ้าเสียค่าอากรแสตมป์แล้วจะไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก

4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ = ใช้ในกรณีที่ผู้ขายต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองไม่ถึง 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกิน 1 ปี โดยคิดเป็น 3.3% หากเสียค่าภาษีในส่วนนี้แล้วจะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก

5. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = จะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร สามารถคำนวณภาษีที่ถูกหักได้จากที่นี่

ประกาศใช้แล้วกฎกระทรวง ลด “ค่าโอน–จดจำนอง” บ้าน–คอนโด 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ลด “ค่าโอน-จดจำนอง” บ้าน-คอนโดฯ เหลือ 0.01%  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ดูประกาศกระทรวงเพิ่มเติมที่ https://www.thansettakij.com/news/general-news/593140

 

เลือกบ้านและคอนโดที่ลงตัวจากอารียา พร้อมให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ บนความแตกต่างที่ลงตัว ที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้!

เลือกทำเลที่เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ลองแวะเข้ามาดูโครงการบ้านและคอนโด จากอารียาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ขอบคุณจากข้อมูลจาก

https://www.thansettakij.com/news/general-news/593140

https://www.tooktee.com/article/?cid=3270

https://rd.go.th/272.html