“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้ 2,500 ลบ. ดอกเบี้ย 7% เปิดจอง 5 – 7 กรกฎาคม นี้

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้ 2,500 ลบ. ดอกเบี้ย 7% เปิดจอง 5 – 7 กรกฎาคม นี้

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุผู้ถือหุ้น จำนวน 2,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ผู้สนใจจองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 โดย มีบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย