“อารียา พรอพเพอร์ตี้” รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” รับมอบถุงยังชีพจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ #ถุงยังไหวส่งใจช่วยคนก่อสร้าง และถุงยังไหวฯ Kid สำหรับน้องๆ หนูๆ  บริเวณพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างโซนรังสิต จากนางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการ และนายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย รองเลขาธิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้การลงพื้นที่ของสมาคมฯ มีการรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากทางอารียาฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางจัดทำมาตรการเชิงรุกการจัดการไซต์ และแคมป์ก่อสร้าง การเยียวยาจากภาครัฐ เพื่อรวบรวมเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ ที่ทาง สมาคมฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนรวมส่งมอบน้ำใจในครั้งนี้

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Pacific Pipe Public Co.,Ltd – PAP Komatsu Thailand Mitsubishi Motors Thailand SCB Thailand และองค์กรยูนิเซฟ
ขอบคุณบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานร่วมแรงร่วมใจบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพ
ขอบคุณบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์พาหนะจัดส่งถุงยังชีพ