“ We borrow from nature, the space upon we build ”- Tadao Ando

Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับ รางวัลพริตซ์เกอร์ รางวัลสูงสุดทางสถาปนิกคนนี้ เขามีแนวคิดในการออกแบบ เน้นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ การหยิบจับธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และที่ว่าง ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งของโลก และของจักรวาล มาใช้เป็นวัสดุหลัก

ใช่ว่าการออกแบบของเขาจะเป็นงานไม้ ล้อมรอบไปต้นไม้ แต่เป็นการออกแบบที่ส่วนใหญ่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก(ดิน) ออกแบบมาในรูปทรงเลขาคณิตที่สามารถรับลมเข้ามาหมุนเวียนภายในอาคารได้(ลม) หรือเสริมด้วยกระจกบานใหญ่ เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติและมองเห็นวิวมหาสมุทร(น้ำ) เพิ่มลูกเล่นด้วยการออกแบบและจัดวางชิ้นงานเพื่อให้เกิดแสงและเงาที่สวยงาม(ไฟ) รวมถึงการสร้างพื้นที่โล่งกลางอาคาร ให้ผู้คนได้มาเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์(ที่ว่าง)

ผลงานของเขาตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว เกียวโต โอซาก้า รวมถึงทั่วโลก อีกด้วย