INTERNATIONAL SCHOOL IN BANGKOK

หนึ่งในโจทย์ของโรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกๆได้เข้าศึกษา ก็คงเป็นโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต วัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลากหลายโรงเรียนที่เราอยากจะแนะนำ และยังอยู่ในทำเลใจกลางเมืองอย่าง สุขุมวิท และ เอกมัย-รามอินทราอีกด้วย

1. NIST INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนนานาชาติ นิสท์ (NIST) เป็นโรงเรียนนานาชาติอันดับต้นๆ ของประเทศ และยังเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น University of Cambridge, University of Oxford เป็นต้น ใช้หลักสูตร IB ในการเรียนการสอน การันตีได้ผลการสอบ จากทั้ง IB Diploma และ SAT มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบทั่วโลก

NIST เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงมัธยม โดยหลักสูตรของที่นี่ได้รวบรวมและประยุกต์มาจากระบบการศึกษาจากทั่วโลก ทำให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทางด้านภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ฯลฯ

CREDIT IMAGES: https://www.nist.ac.th/, https://www.glassdoor.co.in

2. SATIT PRASARNMIT INTERNATIONAL PROGRAMME

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติขึ้น หรือเรียกในอีกชื่อว่า SPIP ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นมัธยม ม.1 – ม.6

นอกจากเรื่องของภาษาแล้ว ที่นี่ยังสอนควบคู่กับการเรียนรู้ความเป็นไทย ทั้งวิชาเรียน เช่น ประวัติศาตร์ไทย, อาหารไทย ฯลฯ รวมถึงการสอนเรื่องมารยาท ความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกด้วย

CREDIT IMAGES: https://www.spip.in.th/

3. THE AMERICAN SCHOOL OF BANGKOK

หรือเรียกสั้นๆ ว่า ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งที่นี่มีนักเรียนกว่า 40 สัญชาติ และมีนักเรียนไทยประมาณ 20% ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับตัว ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังนำหลัก Mindful Education เข้ามาใช้ในการเรียน เพื่อช่วยทำให้มีสติ และสมาธิในการเรียนมากขึ้น CREDIT IMAGES: https://www.asb.ac.th

4. ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ แห่งนี้โดดเด่นในด้านภาษา ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์ ที่เน้นทางด้านภาษา อารมณ์ และร่างกาย

เปิดให้มีการเรียนการสอนถึง 3 ภาษาหลักๆ ด้วยกัน ทั้ง ไทย, อังกฤษ และ จีน/ญี่ปุ่น เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทางด้านภาษาอย่างเต็มที่ รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ จากเจ้าของภาษาจริงๆ ด้วย

CREDIT IMAGES: https://anglosingapore.ac.th

5. BANGKOK PREP (PRIMARY CAMPUS)

โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ เป็นโรงเรียนนานาชาติสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับประถม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่จะเน้นให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านภาษา มีทักษะรอบด้าน ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน

CREDIT IMAGES: https://www.archdaily.com, https://bkkprep.ac.th

6. THE REGENT’S  INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เปิดสอนในระด้บชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบประเทศอังกฤษแท้ เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต 6 อย่างที่จำเป็นในการเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

ในระดับมัธยมจะเป็นหลักสูตร IB ที่มีองค์รวมครบ 3 ด้าน ทั้งวิชาการ, กิจกรรมสร้างสรรค์ และความสามารถด้านงานวิจัยที่ต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

CREDIT IMAGES: https://www.regents.ac.th/, https://dwocity.forumotion.com