สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้าน Areeya Family รับ PTT Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท* เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ Super Special กับกรุงเทพประกันภัย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 7,300 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

พิมพ์คำว่า bki2+ ผ่าน Line: @areeyahome เพื่อรับ Link เข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
 2. ลูกบ้าน Areeya Family สามารถใช้สิทธิพิเศษเพียงนำรหัส/ข้อความตอบกลับจาก Line: @areeyahome ไปใช้เมื่อลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาเมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ Super Special กับกรุงเทพประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์
  • เบี้ยประกัน 7,300 – 10,000 บาท รับ PTT Card มูลค่า 500 บาท
  • เบี้ยประกัน 10,001 บาท ขึ้นไป รับ PTT Card มูลค่า 1,000 บาท
   ** สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ปีแรกเท่านั้น โดย บมจ.กรุงเทพประกันภัยเป็นผู้จัดส่ง PTT Card ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในการซื้อกรมธรรม์ โดยจะจัดส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป
   ** สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชันอื่นๆได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด
 6. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 8888
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ 02 285 8888
 8. เสนอขายและรับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง