กรุงเทพประกันภัย: ประกันการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight Plus)

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้าน AREEYA FAMILY รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight Plus) กับกรุงเทพประกันภัย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิ.ย.67

📱 ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. พิมพ์คำว่า bkicta ผ่าน Line: @areeyahome เพื่อรับหรัสส่วนลด 15% และ Link เข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพประกันภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
2. ลูกบ้าน Areeya Family สามารถใช้สิทธิพิเศษเพียงทำตามขั้นตอนการรับสิทธิ์เพื่อรับ Link ในการเลือกซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 66 – 30 มิ.ย.67
3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาเมื่อซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight Plus) กับกรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ รับส่วนลด 15%
** สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชันอื่นๆได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด
6. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 8888
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ 02 285 8888
8. เสนอขายและรับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9. รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท คลิคโบรกเกอร์ จำกัด
9. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง