“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 1,650 ล้านบาท วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 1,650 ล้านบาท
วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 02-660-6642
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 02-351-1800
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 02-009-8351-6
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-257-0720, 02-508-1567
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด คุณสมยศ 081-815-9987
บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด คุณณัฐวุฒิ 085-977-8797

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน