คู่รัก LGBTQ กู้ร่วมซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุย

ปัจจุบันสังคมได้เปิดกว้างให้กับกลุ่มคู่รัก LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) มากขึ้น แม้ว่ากฎหมายยังไม่รองรับการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกัน แต่มีหนึ่งสิ่งที่คู่รัก LGBTQ สามารถทำเพื่อวางแผนอนาคตร่วมกันได้แล้ว นั่นก็คือ “การกู้ร่วมซื้อบ้าน” ที่ผ่านมามีหลายธนาคารที่ขานรับนโยบายในการเปิดโอกาสให้คู่รัก LGBTQ สามารถกู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกันได้ ทั้งนี้ ตัวผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีคุณสมบัติที่เข้ากับเงื่อนไขการกู้ซื้อบ้านของธนาคารนั้นๆ ด้วย เรามาดูกันว่าการกู้ร่วมซื้อบ้านสำหรับคู่รัก LGBTQ ให้ผ่านฉลุยแบบไร้กังวล จะต้องเริ่มเตรียมตัวอย่างไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง

 • มองหาธนาคารที่เข้าเงื่อนไข

การยินยอมให้คู่รัก LGBTQ สามารถกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านนั้น ปัจจุบันมีหลากหลายธนาคารที่เปิดให้กู้สินเชื่อ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และอีกหลายธนาคาร แต่ละธนาคารจะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ อายุของการทำงาน และเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น จึงควรศึกษารายละเอียดในการยื่นกู้ให้ชัดเจนว่าตรงตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

รายชื่อธนาคารที่ให้กู้ร่วมซื้อบ้านสำหรับคู่รัก LGBTQ พร้อมเงื่อนไข

ธนาคาร

เงินเดือนขั้นต่ำ  อายุขั้นต่ำ

วงเงินกู้สูงสุด

กสิกรไทย 15,000 20 ปีขึ้นไป

(อายุรวมกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 70 ปี)

ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
ไทยพาณิชย์ ไม่ระบุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี 100% ของราคาประเมิน
ยูโอบี 20,000 21 ปี รวมระยะเวลากู้ บ้านใหม่และมือสองสูงสุด 95 – 100%

ก่อสร้างบ้าน สูงสุด 85%

ออมสิน ไม่ระบุ 20 ปีขึ้นไป 100% ของราคาซื้อขาย
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่ระบุ 20 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ
กรุงเทพ 20,000 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี 90% ของราคาซื้อขาย

 

 • เช็กความพร้อมของสถานะทางการเงิน

สถานะทางการเงินถือเป็นข้อสำคัญในการแสดงถึงความพร้อม และความน่าเชื่อถือ หรือที่เรียกว่าการมีเครดิตนั่นเอง นอกจากการมีรายได้ประจำตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนดแล้ว ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อยังต้องเช็กประวัติเครดิตบูโร* เพื่อตรวจสอบวินัยทางการเงินที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง หากคุณเคยกู้ยืม หรือใช้เครดิตในรูปแบบต่างๆ ที่มีการชำระตรงเวลา ไม่เคยจ่ายล่าช้า หรือค้างจ่าย ทางธนาคารจะประเมินว่าคุณเป็นผู้ที่มีเครดิตที่ดี ถ้าใครมีรายได้ที่ดี แต่ไม่เคยมีประวัติการใช้จ่ายทางเครดิตเลย ทำให้ธนาคารตรวจสอบไม่ได้ ก็อาจไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้น การยื่นกู้บ้านอย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี ควรสร้างประวัติการเงินที่มีการเข้า-ออกสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ดี ก็จะยิ่งทำให้การยื่นกู้ผ่านการอนุมัติได้โดยง่าย 

*การเช็กประวัติเครดิตบูโร หากต้องการรู้ว่าเครดิตบูโรของคุณที่ผ่านมามีสถานะเป็นอย่างไร สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยระบบจะส่งรายงานให้ทางอีเมล (NCB e-Credit Report) 

แต่ละช่องทางการขอเครดิตบูโรทางออนไลน์จะมีระยะเวลาในการขอที่ต่างกันไป ดังนี้

ขอได้ทันที

 • โมบายแอป “KKP Mobile” ของธนาคารเกียรตินาคิน
 • โมบายแอป “Bureau OK” บูโร โอเค ต้องลงทะเบียนก่อนใช้บริการที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

ขอได้ภายใน 24 ชั่วโมง

 • โมบายแอป “Krungthai NEXT” ของธนาคารกรุงไทย
 • โมบายแอป “MyMo” ของธนาคารออมสิน

ขอได้ภายใน 3 วันทำการ

 • โมบายแอป “ttb touch” ของธนาคารทีทีบี

  ส่วนการขอแบบออฟไลน์ สามารถทำเรื่องได้จากศูนย์ตรวจเครดิตบูโร และเคาน์เตอร์ธนาคารที่เข้าร่วม โดยตรวจสอบสถานที่ในการขอข้อมูลเครดิตบูโรเพิ่มเติมได้จากศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ คลิก

 • เตรียมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน

ถึงแม้การเปิดให้คู่รัก LGBTQ สามารถกู้ร่วมได้ แต่ยังมีเงื่อนไขที่เป็นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เพื่อชี้ชัดการอยู่ร่วมกันที่แท้จริง และป้องกันการกู้ร่วมจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว 

ตัวอย่างเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่ธนาคารมักขอให้แนบ เพื่อการพิจารณา เช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือคอนโดที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน สำเนาการจดทะเบียน หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน บัญชีเงินฝากร่วมกัน บิลค่าใช้จ่ายที่ระบุที่อยู่เดียวกัน เป็นต้น 

ดังนั้น คู่รัก LGBTQ ที่ต้องการกู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกัน ต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้พร้อมเสียตั้งแต่เนิ่นๆ 

 • ตรวจเช็กเอกสารเพื่อการยื่นกู้

หลังจากที่เตรียมความพร้อมในข้อข้างต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลายื่นกู้ควรเตรียมเอกสารที่ต้องใช้พิจารณาสำหรับการกู้ซื้อบ้านให้ครบถ้วน เพื่อการพิจารณาและผลอนุมัติที่รวดเร็ว โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน อย่างน้อย 1 ปี

เมื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นกู้ร่วมซื้อบ้านสำหรับคู่รัก LGBTQ มาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะยื่นกู้ร่วมไม่ผ่าน คู่รัก LGBTQ คู่ไหนที่กำลังวางแผนในการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้าน แต่ยังไม่มีโครงการบ้านในใจ อารียาขอนำเสนอโครงการ AREN X บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Minimal ทำเลติดเมกาบางนาที่มาพร้อมกับ Private Pool**, Private Courtyard** และ Private Barcony** นอกจากดีไซน์มินิมอลแบบสุดทาง ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แล้ว ยังรองรับการยื่นกู้ร่วม สำหรับคู่รัก LGBTQ อีกด้วย สนใจดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ ที่นี่

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด