สวัสดิการ สำหรับพนักงานอารียาฯ

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน อารียาพร้อมดูแลพนักงาน

เพื่อให้การทำงานกับเราเต็มไปด้วยความสุข

ประกันกลุ่ม

( ประกันชีวิต + อุบัติเหตุ ) 

ค่ารักษาพยาบาล

ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันลาพักร้อนประจำปี

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

Laptop Computer เครื่องเขียน ชุดยูนิฟอร์ม

เงินรับขวัญ

มีบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลืองานศพ

เวลาทำงานยืดหยุ่น ตามรอบที่คุณเลือก

คอร์สการอบรมที่หลากหลาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพรอบด้าน

สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ส่วนลดบ้านและคอนโด

ซื้อบ้านและคอนโด ในเครืออารียา

รางวัลครบรอบ

สำหรับพนักงานที่ร่วมงาน กับเราครบ 5/10/15 ปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

พร้อมแพทย์ประจำห้อง พยาบาลทุกอาทิตย์

การเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถ

อารียาให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเป็นอันดับต้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเราจึง

มุ่งต่อยอดพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง

DEVELOPMENT
FOCUS ON

สมรรถนะหลักทักษะ

และคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

สมรรถนะด้านผู้นำ

บริหารจัดการสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี

สมรรถนะด้านการทำงาน

ตามบทบาทหน้าที่

SPECIAL PROJECT
LABEL AREEYA TOGETHER

WHAT IS TOGEHER ?

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้จบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาโยธาและก่อสร้าง เข้าร่วมฝึกอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น พร้อมลงภาคสนามกับทีมงาน มืออาชีพจากอารียาเป็นระยะเวลา 2 เดือน

WHY TOGETHER ?

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างเข้มข้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสายงาน สมาชิก Together จะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภาค ทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับการชี้แนะโค้ชสอนงาน อย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารและรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในฐานะพี่เลี้ยงพิเศษสุด ทางอารียามอบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เช่น อาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรบ