Through aging, art overlaps with space and times.

Chalermnit Art De Maison คอนโดมิเนียม Super Luxury สไตล์ญี่ปุ่น ใจกลางเมืองทองหล่อ ที่จะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ทั้งการออกแบบ การตกแต่งอย่างปราณีต ที่ทางอารียาได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น

รวมถึงการได้คุณ Conami Hara ศิลปินระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น ที่ร่วมออกแบบในงาน Olympic 2020 ณ กรุงโตเกียว มาออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ สะบัดลายพู่กันเปลวทอง ประดับอยู่ทั่วทุกพื้นที่รอบโครงการ ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ภายในห้องพัก ลิฟม์ที่จอดรถ ฯลฯ ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณการใช้ชีวิตอันละเมียดละไมของชาวญี่ปุ่น แต่แฝงไปด้วยหรูหราไว้อย่างลงตัว