รับบริการเคลื่อนย้ายสิ่งของครบวงจร โดย V.Pack & Move

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก Areeya Family รับบริการเคลื่อนย้ายสิ่งของครบวงจร โดย V.Pack & Move ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 67

Promotion Size S ราคา 5,500 บาท (จากปกติ 8,000 บาท)
(พนักงานขนย้าย 3 คน + กล่องพลาสติกให้ยืม 15 ใบ + รถกระบะ 4 ล้อ)

Promotion Size M ราคา 8,000 บาท (จากปกติ 10,500 บาท)
(พนักงานขนย้าย 4 คน + กล่องพลาสติกให้ยืม 20 ใบ + รถกระบะ 4 ล้อ ขนาดใหญ่)

Promotion Size L ราคา 14,000 บาท (จากราคาปกติ 18,000 บาท)
(พนักงานขนย้าย 5 คน + กล่องพลาสติกให้ยืม 30-40 ใบ + รถบรรทุก 6 ล้อ)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. พิมพ์คำว่า vpack ผ่าน Line: @areeyahome เพื่อรับรหัส
2. แสดงรหัส/ข้อความที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Official Line: https://lin.ee/w28oTeI
เพื่อรับส่วนลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
2. ลูกบ้าน Areeya Family สามารถใช้สิทธิพิเศษเพียงแสดงข้อความตอบกลับจาก Line: @areeyahome ให้กับพนักงาน V.Pack & Move ผ่านช่องทาง Official Line: https://lin.ee/w28oTeI
3. พนักงานแพคและพนักงานขับรถ ทำงานตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 (วันจันทร์ – วันเสาร์)
4. กล่องให้ยืม (ให้ยืมในระหว่างขนย้ายจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น และต้องคืนกล่องภายในวันที่ส่งสินค้าที่ปลายทาง)
5. ค่ารถ (เป็นค่าบริการเที่ยวเดียวจากต้นทางถึงปลายทางที่วิ่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี เท่านั้น โดยไม่มีการแวะปลายทางจุดอื่นๆ)
– ทางบริษัทขอสงวนการให้บริการขนย้ายตามรูปภาพ และจำนวนชิ้นที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรก
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าบริการถอดประกอบ
– ทางบริษัทจะทำการประเมินราคาและแพ็กเกจที่เหมาะสมกับของที่ลูกค้าต้องการย้าย
– หากลูกค้าต้องการทำประกันภัยความเสียหายกับบริษัท ทางเรามีบริการให้ แต่หากลูกค้าไม่สะดวกทำประกันความเสียหาย หากเกิดความเสียหายใดๆ ทางบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุด 10% ค่าบริการ และขนย้าย
6. บริษัท V.Pack & Move (Bangkok) ขอสงวนการเปลี่ยนแปลง และแก้ไข ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัท
7. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเพียงสื่อกลาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีความเสียหายหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น

 

การรับประกันสินค้าที่เราเป็นผู้เคลื่อนย้าย

1. ทางบริษัท วี.แพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จำกัด รับประกันกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเคลื่อนย้ายเท่านั้น โดยการพิจารณา ทางบริษัทฯ ขอสงวนโดยอ้างอิงจากหลักฐานของทางบริษัทเป็นหลัก

2. ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและมีรอยขีดข่วนต่างๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้

3. การขูดขีด เป็นรอยตามพื้นและผนังอันเนื่องมาจากการขนย้ายของทางบริษัท ทางบริษัทจะจัดหาฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทฯมาแก้ไขให้ตามความเหมาะสม 

4. ในกรณีเคลื่อนย้ายสิ่งของจำพวกอุปกรณ์เล็กทรอนิคส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทางบริษัทจะรับประกันต่อเมื่อ ทางลูกค้าได้มีการ แสดงให้เห็นก่อนการเคลื่อนย้ายว่าอุปกรณ์ข้างต้นยังคงทำงานได้ปกติเท่านั้น

5. ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆในความเสียหายของสิ่งของ นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้แต่แรก ก่อนการทำใบเสนอราคา (Quotation) โดยในการทำ Quotation บริษัทจะระบุรายละเอียดและเงื่อนไขในการขนย้ายและการรับประกันความเสียหายให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างชัดแจ้ง 

6. ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการแพคและขนย้าย หากแต่ทางลูกค้า มีคำสั่งให้แพคและขนย้าย โดยอ้างอิงวิธีของทางลูกค้า แล้วทำให้เกิดสิ่งของเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีข้างต้นนี้ทุกกรณี อาทิเช่น การขนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าทางเข้าประตู 

7. ในกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้มีการแพคสินค้าให้กับท่าน ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของเหล่านั้น

8. ในกรณีที่มีการถอดประกอบตู้ เตียง โต๊ะ โซฟา เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่มาจาก IKEA , SB Furniture ทางเราไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการถอด-ประกอบนั้นๆ เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ไม่มีความแข็งแรง และ มีความบอบบางต่อการถอดประกอบ 

              กรณีมีการเสียหายทุกกรณี ทางลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัท ภายในวันที่สินค้าถึงลูกค้าเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัท ผ่านทาง Official Line: https://lin.ee/w28oTeI    หลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจน รูปถ่าย คลิปวีดีโอ และใบรับของ หากเกินกว่าเวลาที่บริษัทกำหนด ทางเราขอสงวนความรับผิดชอบต่อสินค้าเสียหายตามที่ทางลูกค้าแจ้งนั้นๆ   ความเสียหายของสิ่งของข้างต้นทุกกรณี หากไม่มีการซื้อประกัน ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากทางบริษัทเท่านั้น ด้วยวงเงินไม่เกิน10% ของหมวดค่าบริการเท่านั้น (โดยอ้างอิงตามที่ทางบริษัทระบุไว้ในใบเสนอราคาเท่านั้น)  หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า