“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 4/2566 

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 4/2566 โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 ตุลาคม 2566

 

จำนวน 3 ชุด ได้แก่

จำนวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.70% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.85% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ B+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2022

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 สถาบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

  • บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  02-660-6624
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-351-1800
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)  02-205-7000 ต่อ 8884
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 02-009-8351-56
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 02-249-2999
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 02-430-6545
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-853-9322 ต่อ 102

หมายเหตุ: กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)