Village Manager

จำนวนที่เปิดรับ

หลายอัตรา

เบอร์ติดต่อสอบถาม

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.บริหารจัดการ วางแผน และกำกับดูแลงานบริหารงานหลังการขายแนวราบ (Community Service & Management) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.ควบคุมและบริหารค่าบริการสาธารณะของลูกบ้าน ให้เพียงพอต่อการจัดจ้างงานบริการสาธารณะในโครงการที่รับผิดชอบ
3.ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือ การบริหารงานชุมชน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
4.มีใจรักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.หากมีรถยนต์ส่วนบุคคล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน””บุฟเฟ่ต์””
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*