สถาปนิก

จำนวนที่เปิดรับ

2

เบอร์ติดต่อสอบถาม

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.พัฒนา Product เพื่อคำนวณร่างแบบ, ออกแบบ, เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารสถานที่
2.ควบคุม, ตรวจสอบ, แนะนำ, แก้ไขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ การตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบ
3.จัดทำแบบสำหรับนำไปก่อสร้าง, งานขออนุญาต และส่วนอื่นๆ ที่ต้องใช้แบบ ให้มีความเรียบร้อยและถูกต้อง

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22 – 30 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการออกแบบโครงสร้าง, เขียนแบบ, เคลียร์แบบ 1 ปี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Autocat ฯลฯ

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน”บุฟเฟ่ต์”
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*