การมีพื้นที่พักผ่อนที่มากขึ้น ทำให้ผ่อนคลายได้มากกว่า

 

ความสุขมีตัวตน คือ การมีพื้นที่พักผ่อนที่มากขึ้น ทำให้ผ่อนคลายได้มากกว่า