Smart Design Solutions For Sustainable Community

MLK1101 SUPPORTIVE HOUSING คือหนึ่งในโปรเจ็คท์สุดเจ๋งแห่งปีที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านจาก LORCAN O’HERLIHY ARCHITECTS [LOHA] โดดเด่นด้วยด้วยอาคารสีขาวในทรง L-shaped ที่สะดุดสายตาด้วยเส้นสายอันโปร่งโล่ง การเล่นระดับกับพื้นที่ด้วยความลาดเอียงและผิดเพี้ยนของรูปทรงเลขาคณิตเพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน ดึงดูดความสนใจด้วย green roof รวมไปถึงสวนหย่อมขนาดกะทัดรัดและพืชพักสวนครัวตามจุดต่างๆ ที่จัดวางไว้อย่างมีชั้นเชิง โครงสร้างของตัวอาคารนั้นสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ open space,ทางเดินและบันไดขนาดกว้างหันหน้าออกสู่ถนนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัยกับบริบทแวดล้อม  นับเป็นงานออกแบบ ‘ภูมิสถาปัตย์’ (landscape architecture) ซึ่งผสมผสานพื้นที่ ฟอร์มและฟังก์ชันจนทำให้เกิดผลลัพธ์อันน่าทึ่งในมุมมองที่แปลกตา

LOHA เลือกใช้การดีไซน์หลากหลายกลยุทธ์รวมไปถึงการออกแบบพื้นที่สีเขียวในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมในด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ด้วยผังอาคารที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ทุกส่วน จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพื้นที่พบปะสังสรรค์ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของผู้คน ภายในมีห้องนอนและห้องน้ำส่วนตัว ส่วนห้องครัวและห้องนั่งเล่นเป็นการแชร์พื้นที่ร่วมกัน มีการฝึกอาชีพ คลาสเรียนทำอาหารหรือกลุ่มบำบัด สิ่งเหล่านี้จะช่วยเยียวยาคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิต ความรู้สึกโดดเดี่ยวถูกตัดขาดจากสังคม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และสามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างปกติ

นอกจากนี้ ตัวอาคารยังเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และมีอากาศถ่ายเทสะดวก จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า มีการติดตั้งระบบต่างๆ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องทำความร้อนและความเย็น ทั้งบริการชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าและที่จอดจักรยาน รวมถึงความผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง

การตระหนักถึงความซับซ้อนในโครงสร้างของสังคมเมือง LOHA  ทำงานภายใต้ปรัชญา “Amplified Urbanism” คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ด้วยปฎิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงผู้คนในสังคม ตลอดจนความลื่นไหลของคอมมิวนิตี้ที่มีชีวิตชีวาและกลมกลืนไปกับภูมิทัศน์เมือง (urban landscape) อย่างแยบยล โดยเชื่อว่างานสถาปัตยกรรมจะเป็นกระแสที่สร้างความเปลี่ยนเแปลที่แท้จริงได้ เฉกเช่นโครงสร้างสถาปัตย์ที่มีแนวคิดล้ำสมัยแห่งนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างแล้วยังแก้ปัญหาของพื้นที่อยู่อาศัย ผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน