อัพเดทล่าสุด! อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 2565

อัพเดทล่าสุด! อัตราดอกเบี้ยบ้านปี 2565

สำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้านใหม่ และกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นกู้บ้าน วันนี้อารียาได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยการยื่นกู้ขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน และคอนโดของทั้ง 8 ธนาคาร อัพเดทล่าสุดของปี 2565 มาดูกันว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไหนบ้างที่น่าสนใจ


หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด และเป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เรียกได้ว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในตอนนี้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อจากนโยบายรัฐที่มีชื่อว่า “โครงการบ้านล้านหลัง” โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.99% ต่อปี คงที่ไป 4 ปีแรก จำกัดวงเงินกู้ที่ 1.2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 จนสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการที่กำหนด

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ โครงการบ้านล้านหลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบื้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดจะอยู่ที่ 2.55% โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 100% ของราคาประเมิน สำหรับการยื่นกู้ซื้อคอนโด ส่วนอัตราดอกเบี้ยบ้านใหม่ / บ้านมือสอง ต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 3.97% ต่อปี โดยได้รับวงเงินสูงสุดที่ 90% ของราคาประเมิน และสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.55% ต่อปี โดยวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติอยู่ที่ 100% ของราคาประเมิน  ผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2565

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงเทพ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.73% ต่อปี สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบินพาณิชย์ รวมไปถึงผู้ที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี (ยกเว้นพนักงานประจำผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี) โดยระยะเวลาในการยื่นกู้สำหรับดอกเบี้ยนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 มี.ค. 2565

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารกรุงเทพได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย สำหรับบ้านใหม่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.77% ต่อปี สำหรับการเลือกกู้แบบลอยตัว โดยอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 3 ปี เท่ากับ MRR – 3.45 ในกรณีทำประกันวงเงิน และ MRR- 3.35 ในกรณีไม่ทำประกันวงเงิน ส่วนการยื่นกู้แบบคงที่ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด อยู่ที่ 2.80% ต่อปี ในกรณีทำประกัน และ 2.9% ต่อปีในกรณีไม่ทำประกัน โดยระยะเวลาในการยื่นกู้สำหรับดอกเบี้ยนี้ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารกรุงไทยได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านของธนาคารออมสิน ออกโปรตัวแรงมาใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.45% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการอัยการและตุลาการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ส่วนกลุ่มลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดจะอยู่ที่ 2.60% ต่อปี โดยระยะเวลาในการยื่นกู้สำหรับดอกเบี้ยนี้ สามารถทำการยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2565

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารออมสินได้ที่ สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สินเชื่อบ้านของธนาคารทหารไทยธนชาต มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.75% ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไขในการกู้ โดยจะต้องซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งมีรายชื่อทั้งหมด 70 บริษัท และหนึ่งในนั้นรวมถึง บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยการกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดในราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน หากเกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติจะลดลงมาเหลือ 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารทหารไทยธนชาตได้ที่ สินเชื่อบ้านใหม่ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านของธนาคารกสิกรไทย ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 7.72% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และ 8.22% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการ โดยวงเงินจะอนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักประกัน นอกจากนี้ ยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการกู้ซื้อสินทรัพย์รอการขายของธนาคารกสิกรไทย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.39% ต่อปี

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารกสิกรไทยได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านของธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 5.95% ต่อปี สำหรับลูกค้าทั่วไป  โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ตั้งแต่ปีที่ 1-3 โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 100% จากราคาซื้อขายจริง ในกรณีที่หลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท และพิเศษกว่าสำหรับลูกค้าโครงการ / องค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับโครงการ หรือประเภทองค์กร

ศึกษารายละเอียดการกู้บ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์

อย่างไรก็ตามข้อมูลดอกเบี้ยบ้านที่ทางอารียาได้รวบรวมมาข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนั้นก่อนการยื่นกู้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อของแต่ละธนาคาร เพื่อการตัดสินใจในการยื่นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่คุณพึงพอใจมากที่สุด