เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชัน

*เมื่อซื้อบ้าน/ทาวน์โฮมในโครงการที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ รวมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชันจำนวน 15 โครงการ ดังต่อไปนี้

 1. โนระ บางนา ทาวน์โฮม 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 3.19 ถึง 5.00 ล้านบาท ขนาดที่ดินเริ่ม 18 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 2. เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวน 4 บ้านแถว 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 3.99 ถึง 6.99 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 28 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 3. โคโม่ เบียงก้า บางนา 2 บ้านแฝด 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 6.29 ถึง 8.99 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 37 ตร.ว. และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 9.99 ถึง 10.5 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 50 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 4. อารียา โคโม่ โบทานิก้า 2 บ้านแฝด 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 6.99 ถึง 8.99 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 41.8 ตร.ว. และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 9.99 ถึง 12.5 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 50 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 5. อารียา โคโม่ พรีโม่ บางนาวงแหวน และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 10.9 ถึง 15.5 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 50 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 6. เอเรน 2 บ้านแฝด 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 6.99 ถึง 8.99 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 38 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 7. เอเรน เอ็กซ์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาตั้งแต่ 11.5 ถึง 17.9 ล้านบาท* ขนาดที่ดินเริ่ม 54.6 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 8. เดอะ วิลเลจ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ ราคาตั้งแต่ 4.69 ถึง 5.69 ล้านบาท* เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดินขนาด 52.2 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 9. เดอะ คัลเลอร์ส รามอินทรา-หทัยราษฎร์ ราคาตั้งแต่ 3.09 ถึง 3.99 ล้านบาท* เป็นทาวน์โฮม ที่ดินขนาด 26.8 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 10. เดอะ วิลเลจ วงแหวน-ลำลูกกา ราคาตั้งแต่ 3.29 ถึง 3.79 ล้านบาท* เป็นบ้านแถว 2 ชั้น ที่ดินขนาด 30 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 11. โคโม่ บางบัวทอง-340 ราคาตั้งแต่ 3.59 ถึง 4.49 ล้านบาท* เป็นบ้านแฝด ที่ดินขนาด 35 ถึง 40 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 12. โนระ ชัยพฤกษ์-วงแหวน ราคาตั้งแต่ 3.19 ถึง 3.69 ล้านบาท* เป็นทาวน์โฮม ที่ดินขนาด 19.2 ถึง 38.4 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 13. เดอะวิลเลจ ชัยพฤกษ์-วงแหวน ราคาตั้งแต่ 3.39 ถึง 3.59 ล้านบาท* เป็นบ้านแถว ที่ดินขนาด 30 ถึง 39.6 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 14. แมนดารีน่า เอกมัย-รามอินทรา ราคาตั้งแต่ 9.99 ล้านบาทขึ้นไป* เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น ที่ดินขนาดเริ่มต้น 22 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**
 15. THE PARTI เกษตร-นวมินทร์ ราคาตั้งแต่ 14.9 ล้านบาทขึ้นไป* เป็นบ้านแถว 4 ชั้น ที่ดินขนาด 23.2 ตร.ว. เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการ**

ผู้ซื้อบ้าน/ทาวน์โฮมได้ขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ทางบริษัทฯกำหนด เพื่อซื้อบ้าน/ทาวน์โฮมที่เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชันดังกล่าวข้างต้น และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเท่านั้น

ผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ ตามเงื่อนไขในโครงการที่ 1. ถึง 15. บริษัทฯจะผ่อนชำระค่าดอกเบี้ยโดยคิด 79,104 บาท ต่อราคาบ้าน/ทาวน์โฮมที่ราคาซื้อขาย 1,000,000 บาท

บริษัทฯ จะชำระเงินค่าดอกเบี้ยดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นเช็คเงินสดให้กับธนาคาร ภายใน 30 – 45 วัน หลังโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

** สามารถตรวจสอบแปลงที่ร่วมรายการแคมเปญโปรโมชันได้ที่โครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1797

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชันส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า