วิศวกรงานระบบ

จำนวนที่เปิดรับ

2

เบอร์ติดต่อสอบถาม

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงาน ด้านการวางระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาลให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้เรื่องการงานวิศวกรรม การก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
2.สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์, กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
3.สามารถสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน””บุฟเฟ่ต์””
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*