ส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท* จาก SB DESIGN SQUARE

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก Areeya Family รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท* จาก SB DESIGN SQUARE ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66

  • รับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท* (เมื่อซื้อสิ้นค้า 90,000 บาท ขึ้นไป)
  • รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท* (เมื่อซื้อสิ้นค้า 35,000 บาท ขึ้นไป)

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. พิมพ์คำว่า service ผ่าน Line: @areeyahome เพื่อรับรหัส/ข้อความ
2. แสดงรหัส/ข้อความที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
2. ลูกบ้าน Areeya Family สามารถใช้สิทธิพิเศษเพียงแสดงข้อความตอบกลับจาก Line: @areeyahome ให้กับพนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย.66
3. สิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดโปรโมชั่นปกติหน้าร้าน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท

    • เมื่อซื้อสินค้า 35,000.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 1,500.
    • เมื่อซื้อสินค้า 90,000.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 5,000.
    • สามารถใช้ได้ที่ SB Design Square ทุกสาขา โดยนำส่วนลดที่ได้รับแสดง ณ จุดชำระเงินก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Hot Price, Display Item, Clearance Sale , และกลุ่มสินค้าฝากขายทุกประเภท
5. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จรับเงิน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
6. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด