สมาชิก Areeya Family รับฟรีเครื่องดื่มที่ร้าน Jones’ Salad

ระยะเวลาโปรโมชัน : วันที่ 15 มิ.ย. 66 ถึง 31 ต.ค. 66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก Areeya Family รับฟรีเครื่องดื่ม วิตซีมะนาว หรือ ไฟเบอร์คลอโรฟิลล์ เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป (ต่อใบเสร็จ) ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 66 ถึง 31 ต.ค. 66 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

– สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
– ลูกบ้าน Areeya Family สามารถใช้สิทธิพิเศษเพียงแสดงข้อความตอบกลับจาก Line: @areeyahome ให้กับร้านโจนส์สลัดทุกสาขา
– สิทธิพิเศษสำหรับ ฟรีเครืองดื่ม วิตซีมะนาว หรือ ไฟเบอร์คลอโรฟิลล์ เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป (ต่อใบเสร็จ) ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 66 ถึง 31 ต.ค. 66 เท่านั้น
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการรับฟรีเครืองดื่ม วิตซีมะนาว หรือ ไฟเบอร์คลอโรฟิลล์
1. พิมพ์คำว่า Areeya ผ่าน Line:@areeyahome เพื่อรับขอความตอบกลับ
2. แสดงข้อความให้กับพนักงาน เพื่อเลือกรับฟรีเครืองดื่ม วิตซีมะนาว หรือ ไฟเบอร์คลอโรฟิลล์