ส่วนลดค่าอะไหล่ 20% ค่าบริการ 15% ที่ Benz Star Flag

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 66 – 30 ธ.ค. 66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก Areeya Family รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% ค่าบริการ 15% เมื่อนำรถเข้าศูนย์บริการเบนซ์สตาร์แฟลก ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 66 – 30 ธ.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านอารียาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก Areeya Family เท่านั้น
– ลูกบ้าน Areeya Family สามารถรับสิทธิพิเศษเพียงแสดง e-voucher ให้กับ พนักงานก่อนรับบริการ
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้บริการที่เบนซ์สตาร์แฟลก ถนนวิภาวดีรังสิตเท่านั้น
– สิทธิพิเศษส่วนลดค่าอะไหล่ 20% ค่าบริการ 15% ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 66 – 30 ธ.ค. 66
– สิทธิพิเศษฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปริมาณ 2 ลิตร เฉพาะ 50 ท่านแรกเท่านั้น (First Come First Serve)
– สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
– กรุณานัดหมายล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-542-6699 , 02-248-6699 ต่อ 2
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1. พิมพ์คำว่า Starflag ผ่าน Line:@areeyahome เพื่อรับรหัส
2. แอดไลน์ @starflag เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า
3. แสดงคูปองกับพนักงานก่อนรับบริการ